Svenska pokerförbundet

Svenska pokerförbundet bildades den 17 maj 2004. Bakom initiativet stod en trio av några av de mest kända pokerprofilerna i landet - Ken Lennaárd, Koray Saka och Martin de Knijff. Tillsammans var det deras avsikt att starta ett neutralt förbund som kunde driva frågor om poker och verka för en rättvisare politik och lagstiftning gällande alla typer av pokerspel.

Pokerförbundets syfte

Svenska pokerförbundet är en ideell förening som drivs helt utan intressen för vinst eller kommersiella syften. Man vill helt enkelt bara verka för att främja pokern i Sverige. Alla inkomster som tillfaller föreningen, oavsett vilken form de kommer i, används direkt för att förbättra pokerspelets ställning i Sverige.

Detta arbete tar sig uttryck på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att informera om spelet och den värld som kretsar kring spelet och dess kultur, att ge stöd och råd till pokerförbund och föreningar samt att ta upp både de bra och de dåliga sidorna av spelet och alla aspekter på dess effekter. Kort sagt vill man skapa en vettig och saklig debatt kring poker och verka för att den bild av spelet som framträder är rakt igen korrekt och rättvisande.

Arrangemang

Från och med år 2006 tog det Svenska Pokerförbundet över arrangerandet av det årliga mästerskapet där poker-SM avgörs. Det är en tävling som genomsyras av prestige och tradition, turneringen startades redan 1975, men som främst är ett tecken på vilken spelare som är den bästa just för stunden. Svenska pokerförbundet har på senare år dessutom utökat tävlingens bredd i och med beslutet om att låta Sverigemästerskapet hållas i två olika klasser; live-SM och online-SM. Detta ligger naturligtvis helt i tiden då allt fler svenska spelare väljer att fokusera sina ansträngningar på spel på nätet. Mästerskapens fysiska klass har, på grund av monopol och lagstiftningar, varit tvungen att hållas utanför Sverige. Tallinn, Riga och Malta har varit några av de återkommande platserna där tävlingarna traditionellt har anordnats.

Kontrovers

Att driva frågan om poker faller inte alltid i god jord och det har förekommit en del kontrovers kring förbundet och dess verksamhet. En styrelsemedlem tvingades till exempel avgå efter att han deltagit i en turnering som inte godkänns av förbundet. Dessutom kritiserades en rad reklamfilmer som förbundet stod bakom mycket hårt, både för det politiska budskap de sades innehålla och den påstådda felbehandlingen av de djur som figurerade i reklamerna. Avsikten med dessa reklamfilmer var dock endast att påvisa hur onyanserad svensk lagstiftning faktiskt kan vara.

Vision

Förbundets, och de flesta svenska spelares, vision är att den svenska spelmarknaden skall öppnas upp och vara fri. Detta är det främsta målet och man menar att en licensierad och kontrollerad marknad skulle vara bättre för alla. För spelarna skulle den vara klart bättre då den skapar en spelmiljö som är mycket trygg och stabil. Erfarenheter från andra länder som genomfört denna förändring visar dessutom att inkomsterna ökat för de stater som förändrat spelmarknaden och gått från att ha ett monopol och istället infört ett väl kontrollerat licenssystem.