Omaha poker regler

För dig som har spelat Texas Hold'em är det ganska enkelt att lära sig att spela Omaha poker, likheterna är många. Det finns dock några väsentliga skillnaderna som påverkar spelet.

Vad är då skillnaderna? I Omaha pokerfår du som spelare fyra kort i given jämfört med två då du spelar Texas Hold'em. Du får dock bara använda två av de fyra korten du blivit tilldelad för att skapa vinnarhanden. Du måste använda tre av korten som ligger på bordet. Det är därför mycket bättre att få ett par i ess på handen än till exempel ett fyrtal, vilket du ändå inte kan använda i slutändan.

Gemensamma kort

Omaha spelas med så kallade "community cards", vilket innebär att de kort som ligger på bordet används av alla för att skapa en bra pokerhand. Av de fyra egna korten som du har på handen ska du använda två tillsammans med tre av de fem kort som finns på bordet efter alla satsningsvändor är gjorda.

Första satsningen, pre-flop

Då alla spelare har fått de fyra individuella dolda korten på hand är det dags för den första satsningen. Den första spelaren till vänster om givaren lägger första mörken, som är vad det kostar att gå med i spelet. Alla spelare som vill vara med satsar nu eller lägger sig om de fått dåliga kort på given.

Andra satsningen, Floppen

Nu läggs tre kort på bordet, de gemensamma korten. Den som sitter till vänster om spelaren som lade mörken satsar först. De följande spelarna har då att välja på att syna genom att satsa lika mycket, höja om man tror på sina egna kort och de tre korten på bordet elleratt lägga sig, om korten på given inte var bra, och gå ur spelet.

Tredje satsningen, Turn

Ytterligare ett kort läggs till de tre öppna korten på bordet. Nu har alla åtta kort att spela med, fyra på handen och fyra på bordet. Det satsas återigen och på samma sätt som vid Floppen. Den aktiva spelaren till vänster om givaren börjar.

Fjärde satsningen, River

Till sist läggs det femte och sista synliga kortet ut på bordet. Alla kan nu skapa sin egen kombination av två kort på handen och tre av de fem kort som ligger på bordet. En ny satsningsrunda startar med den som sitter närmast till vänster om given och som inte har gått ur spelet. Då alla har satsat visar spelarna sina kort och den med bästa pokerhanden har vunnit.

Två varianter av Omaha

Det finns två sätt att spela Omaha. Man kan spela Omaha Hi där det är högsta handen som vinner och får hela potten. Men det finns även en variant som kallas Omaha Hi/Lo. Spelar man denna form av Omaha delas potten mellan den som har högsta handen och den som har lägsta handen.

Dåliga starthänder

Att få ett fyrtal på given, vilket nämndes i början, är inte bradå du inte kan spela ut mer än ett par från handen. Likaså är en starthand med till exempel fyra hjärter dålig. Chansen att få flush är mindre eftersomtvå hjärter redan är ospelbara och färre hjärter finns kvar i leken.